«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ-ԾՐԱԳԻՐ 2-Ի ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԱՇՏԱՐԱԿ-ԹԱԼԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐԻ (ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԵՐ, ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱՏԱՐԵՐ, ԿԱՊԻ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ ԵՎ ԳԱԶԱՏԱՐԵՐ) ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՒՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ՏԾԻԿ-ԱՇՁԲ-2018/1ՆԱ, հայտարարություն և հրավեր

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Описание

Полная информация по тендеру закрыта.
Для дальнейшей работы с сайтом ознакомтесь с информацией ниже.

О нас

Ведущая поисковая система по тендерам и закупкам России и мира

  • Сама большая база тендеров и источников закупок России и мира
  • Бесплатная ежедневная рассылка по Вашим настройкам
  • Информация по победителям тендеров в нужном Вам формате
  • Удобное отображение и выгрузка информации

Выбрать нас

Начало работы

Регистрация на сайте, после которой Вам доступны следующие функции сайта:

  • Подписка на бесплатную рассылку по Вашим ключевым фразам
  • Просмотр анонсов тендеров
  • Выгрузка краткой информации в Excel формате
  • Просмотр части инфомации по победителям, поставщикам и заказчикам тендеров

Регистрация

Для использования всех функций сайта и просмотра полной информации Вам нужно оформить коммерческий аккаунт

  • Выбран тариф
  • Оплатить доступ любым из возможных способов

Оплатить

Еще тендеры из страны Армения за этот срок

« ԲԵՐԴԱՎԱՆԻ Գ.Ալեքսանյանի անվան Երաժշտական դպրոց»ՀՈԱԿ Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՀՐԱՎԵՐ Источник: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

« ԲԵՐԴԱՎԱՆԻ Գ.Ալեքսանյանի անվան Երաժշտական դպրոց»ՀՈԱԿ Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «կենցաղային ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՀՐԱՎԵՐ Источник: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավանի համայնքապետարանի կողմից հայտարարված գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր Источник: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի կարիքների համար <<ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/18>> ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Источник: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

«Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից տպագրական աշխատանքների գնման հայտարարություն և հրավեր Источник: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք